مای سیویل
رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزار 3D MAX (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-3D-MAX)
+---- انجمن: آموزش 3D MAX (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3D-MAX)
+---- موضوع: رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده (/Thread-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87)رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - SK1970 - 1398/2/29

از مدلهای سه بعدی اسکیچ  واتوکد وتری دی مکس مدلسازی از شما رند صحنه  با اینجانب شماره تماس 09368857347