مای سیویل
Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی و آنالیز سازه بتنی و فلزی با Csi Sap2000 (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-Csi-Sap2000)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Csi Sap شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Csi-Sap-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس (/Thread-etabs-2016-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3--17259)درخواست چک کردن پروژه ایتبس - roza12341234 - 1398/6/1

با سلام درخواست چک کردن پروژه ایتبس یک سازه اسکلت بتنی رو دارم (خیلی ضروری).


RE: درخواست چک کردن پروژه ایتبس - hamdullah - 1398/6/5

السلام علیکم
السلام عليکم
بنظر من مقطع ستون ها و تیر ها زیاد است
column = 100x100cm
Beam = 100x35cm
چون سیتم دوګانه است و در اکثره ستون ها فیصدی میلگرد 1% است که به این معنی است که مقطع بزرگ است
چوکات نمبر 1 قطع شده است - ستون ندارد
mass souse wall= 0.2 گرفته شده بود چرا ؟
بعضی تیر ها جواب نداده تورژن ان باید کاهش دهید .
و برای دقت و اطمنان بهتر است دیوار حایل را در ایتبس طراحی نشود .