مای سیویل
سوال ایین نامه در مورد ارتفاع ساختمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مسائل مرتبط با نظام مهندسی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C)
+---- موضوع: سوال ایین نامه در مورد ارتفاع ساختمان (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86)سوال ایین نامه در مورد ارتفاع ساختمان - Ahamd Z - 1398/6/13

سلام دوستان

یک سوال آیین نامه ای در مورد ارتفاع ساختمان مسکونی یک طبقه بدون زیر زمین دارم.
بر اساس آیین نامه چهار متر و ده سانت باید باشد.
حالا اگر:
 یک پله بیست سانتی ورودی
سه متر ارتفاع داخل
سی سانت ضخامت سقف
می‌ماند شصت سانت برای جان پناه پشت بام! که بابد حداقل نود سانت باشد؟! ?
لطفاً کسی میتونه اشکال محاسبه من رو بگه؟

یا یک سکشنی ارایه بده لطفا

ممنون و سپاسگذار