مای سیویل
تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN) (تست غیر مخرب جوش) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+--- انجمن: اجرای سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: نکات آموزشی و اجرایی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN) (تست غیر مخرب جوش) (/Thread-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-A-B-C-SCAN-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%B4)تست آلتراسونیک (A,B,C-SCAN) (تست غیر مخرب جوش) - فرشاد امن خانی - 1391/11/26

تست آلتراسونیک یکی از روشهای پرکاربرد در تستهای غیر مخرب میباشد.

این مجموعه مقدمه ای درجهت آشنایی با تستهای غیر مخرب و خصوصا تست التراسونیک میباشد.

در این مجموعه پس از آشنایی با اصول تست آلتراسونیک سه روش اصلی تست فراصوت یعنی:

A,B,C-SCAN معرفی شده است و درادامه مبدلهای صوتی و پارامترهای موثربرتست فراصوت مورد


برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)[تصویر:  sbm7r0kbz96fw69zrw7o.gif]

[تصویر:  cj9fr3gu11p44i3ernpz.gif]
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)