مای سیویل
ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مقالات،ایین نامه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: مقالات (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
+---- موضوع: ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی (/Thread-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C)ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی - حمید فلاح منش - 1391/12/11

ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی

محمد رضا پژند
صفا پیمانRE: ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی - علی خیرالهی - 1391/12/12

حمید جان قاب خورجینی به چی میگن؟


RE: ضریب طول موثر ستون در قابهای خورجینی - حمید فلاح منش - 1391/12/12

سلام
قاب های خورجینی قاب هایی هستن که در اون
تیر ها به صورت خورجین از دو طرف ستون رد میشه