مای سیویل
عکس/ عجیب ترین ساختمان جهان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--44)
+---- انجمن: متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87--132)
+---- موضوع: عکس/ عجیب ترین ساختمان جهان (/Thread-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)عکس/ عجیب ترین ساختمان جهان - keiivan - 1392/1/4

این ساختمان تخم مرغ شکل در شهر بمبئی هند ساخته خواهد شد.