مای سیویل
بازسازي 238 هزار واحد مسکوني در روستا ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: موضوعات متفرقه (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87)
+--- انجمن: اخبار (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+---- انجمن: اخبار مربوط به عمران (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86)
+---- موضوع: بازسازي 238 هزار واحد مسکوني در روستا ها (/Thread-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-238-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%A7)بازسازي 238 هزار واحد مسکوني در روستا ها - keiivan - 1392/1/20

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ عليرضا تابش در نشست مطبوعاتي امروز خود با بيان اينکه بنياد مسکن در بخش مسکن روستايي فعاليت گسترده اي را در سطح کشور انجام داده است، گفت: در طول 8 سال گذشته بنياد مسکن براي بهسازي و نوسازي بافت هاي روستايي بيش از 12 ميليارد تومان از سوي بانکها و مردم عقد قرارداد انجام داده است.
وي ادامه داد: تاکنون يک ميليون و 289 هزار واحد مسکوني در روستاها پايان يافته و 10 هزار و 700 ميليارد تومان تسهيلات به مردم پرداخت شده است.
رئيس بنياد مسکن ****** اسلامي، در ادامه تصريح کرد: در بخش بازسازي روستاها 238 هزار واحد مسکوني در طول 8 سال گذشته انجام شده است.
وي با بيان اينکه در طول 8 سال گذشته يک ميليون و 528 هزار واحد مسکوني در بخش روستاها بازسازي صورت گرفته است، افزود: تمامي واحدهاي مسکوني در روستاهاي کشور مطابق با آئين نامه 2800 ساخته شده و مقاومت لازم را در برابر زلزله ها دارد.
تابش در ادامه اظهار داشت: بنياد مسکن در بخش مسکن روستايي با استمرار به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.