مای سیویل
روش مانریس سختی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1--127)
+---- انجمن: بارگذاری سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- موضوع: روش مانریس سختی (/Thread-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C)روش مانریس سختی - نازنین1411 - 1392/1/24

سلام فرمول های ماتریس سختی برای خرپای سه بعدی رو میخواستم برای برنامه مطلب
کسی میتونه کمکم کنه