مای سیویل
وارد کردن توپوگرافی در gis - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: انجمن نقشه برداری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزارهای تخصصی و دستگاه های نقشه برداری (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--183)
+---- موضوع: وارد کردن توپوگرافی در gis (/Thread-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-gis)وارد کردن توپوگرافی در gis - hhn1370 - 1392/1/27

سلام خدمت همه

من یک نقشه ی توپو گرافی دارم که میخوام باهاش پروژه ی gis انجام بدم.

حالا سوال من اینه که چطور این فایل توپوگرافی با فرمت(dwg)رو برای وارد کردن به gisتغییر فرمت بدم؟