مای سیویل
كمك در مثال بتن مهندس سالاري - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: كمك در مثال بتن مهندس سالاري (/Thread-%D9%83%D9%85%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A)كمك در مثال بتن مهندس سالاري - komeylk - 1392/2/30

سلام بچه ها من از اين حل 2تا مثال جزوه آقاي سالاري چند تا سوال داشتم
1-چرا روش محاسبه y ̅ و Ig مثالها فرق ميكنه (با اينكه هردو مقطع غير مستطيليه)؟
2- تو آيين نامه ايران Ec چه مقداره؟
3- اگه مقطع T باشه ميتونم تار خنثي را از مثال 2 پيدا كنم؟RE: كمك در مثال بتن مهندس سالاري - omid_rch - 1392/2/30

1-روشها متفاوت نیستند بلکه چون ممکن است هنوز در جل این مثالها هنوز مبتدی هستید این تعدد روش به نظر می آید
2 -5000رادیکال Fc می باشدپ
3-در دو مثال از یک روش استفاده شده است فقط به جای اینکه فرمول را به صورت (y=زیکماy*A/زیکماA) بنویسد به اینصورت نوشته( y*زیکماA=زیکماy*A)نوشته است.