مای سیویل
بهینه سازی هزینه و ایمنی در سازه های بتنی با استفاده از بادبندهای فولادی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: OTHER (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-OTHER)
+--- انجمن: مقالات،ایین نامه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: مقالات (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)
+---- موضوع: بهینه سازی هزینه و ایمنی در سازه های بتنی با استفاده از بادبندهای فولادی (/Thread-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)بهینه سازی هزینه و ایمنی در سازه های بتنی با استفاده از بادبندهای فولادی - mehdipanahi - 1392/3/9

بهینه سازی هزینه و ایمنی در سازه های بتنی با استفاده از بادبندهای فولادی