مای سیویل
برنامه اکسل مقادیر آیین‌نامه‌ای طراحی راه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: نرم افزار های مکمل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84)
+---- انجمن: نرم افزارهای تحت اکسل (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84)
+---- موضوع: برنامه اکسل مقادیر آیین‌نامه‌ای طراحی راه (/Thread-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87)برنامه اکسل مقادیر آیین‌نامه‌ای طراحی راه - yanykhatar - 1392/10/21

سلام
اینم برنامه‌ای تحت اکسل برای انجام پروژه راه‌سازی که مقادیر آیین‌نامه راه (نشریه 415) را در خودش گنجانده و به خصوص برای دانشجویانی که نمی‌دانند از کجا باید آغاز کنند به ترتیب پارامترها لیست شده‌اند.