مای سیویل
چك كردن پرو‍ژه بتن . (جواب ندادن تير) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: چك كردن پرو‍ژه بتن . (جواب ندادن تير) (/Thread-%DA%86%D9%83-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%E2%80%8D%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1)چك كردن پرو‍ژه بتن . (جواب ندادن تير) - جواد777 - 1393/5/10

elevation2سلام بعضي تير ها رو هرچي مقطع بالاتر ميبرم جواب نميده(تيرهاي داخل نماي
ممنون ميشم كمكم كنيد