گزارش اعتبار‌های taksa2012
خلاصه
taksa2012
(-)

کل اعتبار‌ها: 9

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 9
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 3 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
shadi rasouli ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1399/10/14 ، 10:48 صبح
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
shadi rasouli ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1399/10/14 ، 10:47 صبح
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
shadi rasouli ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1399/10/14 ، 10:47 صبح
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
12345a ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1396/7/12 ، 09:14 صبح
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ali_khademi53 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1394/3/22 ، 06:45 عصر
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Arash heydari ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/12/10 ، 06:23 عصر
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
smkoz6 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1392/3/8 ، 01:26 عصر
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
زیبا یگانه ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/29 ، 10:28 عصر
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی. داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
زیبا یگانه ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1391/12/29 ، 10:27 عصر
اعتبار برای ارسال taksa2012 تاریخ اهدا: آموزش GPSاز مبتدی تا حرفه ای داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]