گزارش اعتبار‌های mortezaomidi
خلاصه
mortezaomidi
(-)

کل اعتبار‌ها: 1

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 1
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 1 0 0
نظرات
صفرکیلومتر ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 1393/3/2 ، 03:21 عصر
اعتبار برای ارسال mortezaomidi تاریخ اهدا: حداقل ارتفاع تیر در سازه بتنی داده شده است

مثبت (+1): مشارکت در بحثهای فنی